Maharishi Mahesh Yogi, som har introduceret Transcendental Meditation verden over.
 Virkninger af TM
Sindet
Helbredet
Aldringsprocessen
Menneskelige relationer
Personlig udvikling
Samfundet
 Spørgsmål og svar
 Hvorfor er TM unik
 Forskning
 Rapport om
  øget livskvalitet
 TM og uddannelse
 TM i erhvervslivet
 TM og helbredet
 Forside
Foreningen for Transcendental Meditation, Mausingvej 16, DK-8620 Kjellerup, Denmark. Tel.: (+45) 70 130 230.

Virkningerne af TM

Regelmæssig udøvelse af Transcendental Meditation har en positiv indvirkning på hele tilværelsen. Over 600 videnskabelige under­søgelser viser at Transcendental Meditation genopretter den naturlige balance i sind, krop og adfærd.

 
Virkningen af TM på sindet

Under TM-udøvelsen falder tankeaktiviteten til ro. Efter medi­tationen er sindet mere friskt, afslappet og opmærksomt. Problemer der måtte have presset sig på før meditationen, ses ofte i et klarere lys. Ved at give adgang til dybere, mere stille og intuitive lag i sindet, hjælper TM med at udfolde sindets potentiale af kreativitet og intelligens.

TM har vist sig at have en gunstig indflydelse på nervøsitet, angst og lettere depressioner. Andre dokumenterede virkninger omfatter færre negative personlighedstræk, større psykisk stabilitet, mindre vrede og fjendtlighed samt øget selvværd.

Forskning viser at TM blandt andet fører til:

 • Mindre neurotisering
 • Mindre angst og uro
 • Større generel tilfredshed
   

 
Virkningen af TM på helbredet

Den dybe hvile der opnås med TM, stimulerer kroppens evne til at reparere og vedligeholde sig selv, ligesom dens naturlige modstandskraft overfor sygdom øges når der løses op for ophobet stress og anspændthed.

Stress gør os trætte og ineffektive, skader vore relationer og slider på helbredet. Det kan være at vi kan indrette vores hverdag så den giver mindre anledning til stress. Men hvad enten det nu kan lade sig gøre eller ej, kan TM sætte os bedre i stand til at takle hverdagens udfordringer uden at blive stressede.

Mange læger mener at helt op til 80% af deres patienter lider af stress-relaterede lidelser, såsom anspændthed, lettere depressioner, søvnløshed, spændingshovedpine, migræne, mavesår, astma, hjerte­karsygdomme og forhøjet blodtryk. TM afhjælper alle disse lidelser og mindsker behovet for stimulanser og beroligende midler.

Forskning viser at kroppen får en ekstraordinær dyb hvile under meditationen, hvilket blandt andet udtrykker sig ved:

 • Lavere hudmodstand og åndedrætsfrekvens
 • Mindre laktat og kortisol i blodet (udtryk for mindre stress)
 • Højere serotonin-niveau (udtryk for mindre stress og større tilfredshed)

TM har en dokumenteret virkning på bl.a:

 • Hjerte–kar sygdomme
 • Astma
 • Alkoholisme, stofmisbrug og tobaksrygning

Og mediterende har et væsentligt mindre forbrug af sund­heds­ydelser.

   

 
Virkningen af TM på aldringsprocessen

Mange af de forandringer der sker i kroppen som et resultatet af TM-udøvelsen er diametralt modsat det der sker i forbindelse med aldringsprocessen.

Forskning viser at TM-mediterende:

 • Er biologisk yngre end deres kronologiske alder
 • Lever længere
   

 
Virkningen af TM på menneskelige relationer

TM mindsker stress og anspændthed der er en væsentlig barriere for god kommunikation. TM udvikler en mere moden og tolerant personlighed, et bredere udsyn, en bedre kontakt til egne følelser og større lykke. Alt dette bidrager til mere positive og varme relationer. Når man er mindre stresset og gør bedre brug af sit kreative potentiale, bidrager man naturligt mere positivt til samfundet omkring sig.

   

 
Virkningen af TM på personlig udvikling

Under TM oplever man en tilstand hvor sindet er helt stille, men samtidig fuldstændigt vågent. At transcendere betyder at overskride, og den transcendentale tilstand vil sige at sindet har overskredet dagligdagens tankeaktivitet. Dette er en erfaring af vort eget inderste Selv.

Uden den erfaring har vi kun adgang til livets evigt foranderlige sider. Vore tanker, følelser, planer og minder – alt forandrer sig hele tiden. Er det så sært at vi kan føle os tiltagende adskilt og isoleret fra livets uforanderlige kvalitet – fra Selvet?

Folk der har lært TM, fortæller ofte at de føler sig mere forbundet, mere ét med Selvet, mere fuldbyrdede og lykkelige.

Forskning viser at TM mere effektivt end andre meditations-metoder fører til selvudvikling og selvaktualisering.

   

 
Virkningen af TM på samfundet

Som det kan ses rundt omkring i verden, er det ikke muligt at lovgive omkring konflikter. Krige udkæmpes i menneskers sind og løsningerne må komme indefra. Stressede mennesker er enhederne i et stresset samfund. Hvis stress får lov til at akkumulere i et samfund, vil det uundgåeligt slå ud som kriminalitet, social uro, strejker, terrorisme og krig – den situation vi befinder os i idag.

I 1974 fandt man, at i byer hvor antallet af mediterende nåede op over en bestemt tærskel – omkring 1% af befolkningen – faldt kriminaliteten, samt antallet af færdselsulykker og hospitals-indlæggelser. Denne effekt blev kaldt Maharishi-effekten efter Maharishi Mahesh Yogi, der forudsagde den i starten af 1960'erne.

Ved gruppeudøvelse af det videregående TM-sidhi-program sker der en påvirkning af omgivelserne ved et meget lille antal deltagere (kvadratroden af 1% af befolkningen, hvilket svarer til en gruppe på 250 personer for hele Danmark).

Det kan virke overraskende at nogle få personer, der mediterer, kan påvirke samfundsudviklingen. Det udfordrer den almindelige forståelse af årsag og virkning. Men måske giver det intuitivt mening at vores adfærd påvirkes af kvaliteten af de omgivelser vi befinder os i.

Hvordan det end forholder sig, kan effekten ikke afvises. Den er blevet påvist igen og igen og dokumenteret i flere anerkendte videnskabelige tidsskrifter.

   
Til top

Lær TM nu  • 
Tid og sted  • 
Kontakt  • 

Links:

Brug hjernen
bedre                          >>
Læs mere om forskning på AskThe­Doctors   >>
Hør DR1 radio
ud­sendel­sen:
"Fred i verden
be­gyn­der
med fred i
men­nes­kers
sind"                            >>
Læs mere om Trans­cen­dental Medi­tation (TM)
på engelsk              >>
Se vores nye
hjemmeside          >>