Maharishi Mahesh Yogi, som har introduceret Transcendental Meditation verden over.
 Virkninger af TM
 Spørgsmål og svar
 Hvorfor er TM unik
Oprindelse
Maharishi
 Forskning
 Rapport om
  øget livskvalitet
 TM og uddannelse
 TM i erhvervslivet
 TM og helbredet
 Forside
Foreningen for Transcendental Meditation, Mausingvej 16, DK-8620 Kjellerup, Denmark. Tel.: (+45) 70 130 230.

TM adskiller sig fra anden meditation

Nu om dage har mange mennesker prøvet en eller anden form for meditation eller afspænding. Man har måske læst en artikel der anbefaler at "slappe af" eller "tømme sindet" eller "fokusere på åndedrættet".

Med ordet meditation menes der som regel teknikker der involverer enten koncentration eller kontemplation. Koncentration fastholder sindet og hindrer det dermed i at bevæge sig mod bevidsthedens dybere lag. Kontemplation betyder egentligt eftertanke. Den ene tanke fører til den næste og sindet forbliver også i dette tilfælde aktivt.

Transcendental Meditation er ingen af delene og adskiller sig fundamentalt fra andre meditationsmetoder, både hvad angår fremgangsmåde og virkninger.

Transcendental Meditation er en teknik til at lade sindet bevæge sig fra overflade aktiviteten mod ren stilhed – Trancendental Bevidsthed – Selvet.

Med TM mindskes den mentale aktivitet naturligt uden at man prøver på at få sindet til at blive stille. Sindet bliver automatisk mere stille som følge af udøvelsen.

Man kan sammenligne sindet med et hav, med hverdagens travle tankeaktivitet på overfladen og mere stille, intelligente og kreative tankeplaner dybere nede.

I den analogi svarer koncentration til at træde vande – dvs. at bruge energi på at blive på samme sted på overfladen – mens kontemplation svarer til at svømme rundt på overfladen – at drive fra den ene aktive tanke til den næste.

Med TM dykker man mod stilheden på havets bund og oplever sindet i dets stille, årvågne og lyksalige tilstand. Den erfaring er kilden til al kreativitet, intelligens og lykke.

Flere undersøgelser viser at TM har en betydeligt større virkning end andre former for meditation, når det kommer til at give dyb hvile, mindske psykiske kvaler og fremme en positiv mental helbredstilstand.

   
Til top

Lær TM nu  • 
Tid og sted  • 
Kontakt  • 

Links:

Brug hjernen
bedre                          >>
Læs mere om forskning på AskThe­Doctors   >>
Hør DR1 radio
ud­sendel­sen:
"Fred i verden
be­gyn­der
med fred i
men­nes­kers
sind"                            >>
Læs mere om Trans­cen­dental Medi­tation (TM)
på engelsk              >>
Se vores nye
hjemmeside          >>