Maharishi Mahesh Yogi, som har introduceret Transcendental Meditation verden over.
 Virkninger af TM
 Spørgsmål og svar
 Hvorfor er TM unik
Oprindelse
Maharishi
 Forskning
 Rapport om
  øget livskvalitet
 TM og uddannelse
 TM i erhvervslivet
 TM og helbredet
 Forside
Foreningen for Transcendental Meditation, Mausingvej 16, DK-8620 Kjellerup, Denmark. Tel.: (+45) 70 130 230.

Maharishi Mahesh Yogi

MAHARISHI IN THE WORLD TODAY >>

I 1955 begyndte Maha­rishi Mahesh Yogi at udbrede Trans­cendental Meditation, es­sens­en af Himalayas årtu­sind­gamle vediske visdom. Sin viden om livets trans­cendente om­råde har Maharishi fra sin mester – Swami Brahmananda Sara­swati Jagad­gu­ru Bhag­wan Shankara­charya af Jyotir Math, Himalaya – det seneste led i de vediske mestres evige tradition.

Siden starten i 1950’erne har Maharishi etableret en ver­dens­omspændende organisa­tion med mere end 1.200 centre i 108 lande og har re­kon­strueret den vediske vi­dens­tradition i teori og praksis – som en komplet videnskab om bevidstheden.

Maharishi Mahesh Yogi i 1963

Maharishi’s teknik, Transcendental Meditation, er den mest udbredte og veldokumenterede metode til selvudvikling i verden i dag. Mere end 4 millioner mennesker i verden har lært Transcendental Meditation.

Derudover har mere end 100.000 lært TM-Sidhi-programmet – et videregående program der mangedobler virkningen af Transcendental Meditation for den enkelte og har en harmoniserende indflydelse på samfundet.

Maharishi har afholdt i hundredvis af Verdensfreds-forsamlinger over hele verden, hvor mange tusinde er kommet sammen for at skabe bølger af stilhed i verdens kollektive bevidsthed gennem gruppe­udøvelse af Transcendental Meditation og TM-Sidhi-programmet (Yogisk Flyvning).

Maharishi indviede i 1987 sit program til skabelse af verdensfred ved at påbegynde etableringen af en permanent gruppe på 7.000, der skal skabe fred i verden gennem Transcendental Meditation og TM-Sidhi-programmet. Læs mere om disse bestræbelser her.

Maharishi Mahesh Yogi

Resultaterne af denne man­geårige indsats har inspireret Maha­rishi til at indvie et verdens­omspændende program til ska­belse af et Himmerige på Jorden – hvor livet leves i overens­stem­melse med Naturens Lov. Dette projekt lægger op til en om­strukturering af hele samfundet, på det indre, såvel som på det ydre plan.

At det er praktisk muligt at skabe den højest mulige livs­kvalitet på jorden – gennem Maharishi’s programmer er blevet bekræftet af forskning der dokumenterer virk­ning­erne på alle områder af livet – fysiologisk, psykologisk, sociologisk og øko­logisk. Også personlig erfaring og den traditionelle vediske litteratur bekræfter virk­ningen af Maharishi’s programmer.

Programmet er rettet mod at bringe menneskers liv i harmoni med Naturens Lov over hele verden, uden at det forudsætter forandringer i de enkelte landes styreformer, der er baseret på nationale love.

   
Til top

Lær TM nu  • 
Tid og sted  • 
Kontakt  • 

Links:

Brug hjernen
bedre                          >>
Læs mere om forskning på AskThe­Doctors   >>
Hør DR1 radio
ud­sendel­sen:
"Fred i verden
be­gyn­der
med fred i
men­nes­kers
sind"                            >>
Læs mere om Trans­cen­dental Medi­tation (TM)
på engelsk              >>
Se vores nye
hjemmeside          >>