Maharishi Mahesh Yogi, som har introduceret Transcendental Meditation verden over.
 Virkninger af TM
 Spørgsmål og svar
 Hvorfor er TM unik
 Forskning
 Rapport om
  øget livskvalitet
 TM og uddannelse
 TM i erhvervslivet
 TM og helbredet
 Forside
Foreningen for Transcendental Meditation, Mausingvej 16, DK-8620 Kjellerup, Denmark. Tel.: (+45) 70 130 230.

TM i erhvervslivet

Transcendental Meditation udvikler enhver virksomheds grundlæg­gende ressource – nemlig medarbejdernes bevidsthed.

Kvaliteten af den enkelte medarbejders bevidsthed er afgørende for, hvor årvågen, kreativ, organiserende, effektiv, sund og tilfreds vedkommende er i stand til at være. Det er kvaliteten af med­arbejdernes bevidsthed der i sidste ende afgør, hvordan virksomheden som helhed klarer sig.

Flere hundrede firmaer over hele verden tilbyder Transcendental Meditation til deres ansatte. Her fungerer TM som et værktøj til personaleudvikling, da Transcendental Meditation på den ene side mindsker den negative virkning af træthed, stress og udbrændthed på helbred og arbejdspræstationer; og på den anden side udvikler egenskaber som fleksibilitet, kreativitet, åbenhed og helhedstænkning.

På arbejdspladser, der anvender Transcendental Meditation, har man oplevet:

  • Mindre stress og øget produktivitet
  • Mindre fravær
  • Færre fejl, uheld og arbejdsulykker
  • Større forandringsparathed, kreativitet og effektivitet

Hos Ericsson i Sverige har mere end 60 medarbejdere lært Transcendental Meditation. Programudviklingschef, Eva Salomonsson, fortæller: "Personligt har jeg oplevet mange positive ændringer, men vil især fremhæve en øget evne til at tænke selvstændigt og konstruktivt".

 

TM på arbejdspladsen  

   
Til top

Lær TM nu  • 
Tid og sted  • 
Kontakt  • 

Links:

Brug hjernen
bedre                          >>
Læs mere om forskning på AskThe­Doctors   >>
Hør DR1 radio
ud­sendel­sen:
"Fred i verden
be­gyn­der
med fred i
men­nes­kers
sind"                            >>
Læs mere om Trans­cen­dental Medi­tation (TM)
på engelsk              >>
Se vores nye
hjemmeside          >>